Rebalancing® is een lichaamsgerichte benadering

Als mens hebben we de potentie ons ervan bewust te zijn dat we in oorsprong één zijn met alles wat is.
 
In dit besef kunnen we vrij, onbekommerd, buitengewoon krachtig, creatief en ruimhartig zijn.
Echter, we zijn geneigd ons te identificeren met ervaringen uit het verleden. Dit fixeert ons in een bepaald patroon. Alle ervaringen waar we aan hechten of die we ontkennen, verstarren in de vorm van gespannen spieren en weefsels. Dit patroon van identificaties met de ervaringen weeft zich in en door ons lichaam en vormt de fysieke expressie van onze persoonlijkheid of ego. Op het fysieke vlak komt dit tot uitdrukking in een onnatuurlijke houding. Op het geestelijk vlak uit zich dit vaak in een mentale benadering, omdat er dingen zijn die we niet willen of kunnen voelen. Onze lichamelijke en geestelijke houding ondersteunt het verleden en staat de natuurlijke aard van het leven in de weg.
 
Het is mogelijk om opnieuw vanuit onze natuurlijke aard of essentie te leren leven. Daarvoor zijn een diepe waardering en openheid nodig voor alles wat er is. Rebalancing kan je inspireren om dit experiment aan te gaan: aanwezig te zijn met alles-wat-is. Rebalancing maakt het patroon dat het leven door het lichaam heeft geweven voelbaar en tot een bewuste ervaring. Door contact te maken met wat het lichaam heeft vastgehouden, ontstaat het vermogen aanwezig te blijven in de steeds veranderende stroom van fysieke sensaties, gedachten en gevoelens. Er ontstaat een toestand van aanwezigheid waarbinnen er is wat er is. Een staat van zijn kan elke inhoud hebben. Het vertrouwen groeit dat iedere ervaring een gift is die het waard is om gevoeld te worden.
Rebalancing begint met het lichaam. Je lichaam is je basis, je grond. We zijn geaard in ons lichaam. In ons lichaam en onze geest bestaan gewoontepatronen die door middel van lichaamswerk bewust kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om de identificatie met lichaam en geest los te laten. Door Rebalancing leer je de kramp te ontspannen waar het lichaam en de geest aan gewend zijn geraakt. Deze ontspanning geeft een ervaring van welzijn, verandert onze perceptie en opent de dimensie naar aanwezig zijn zonder moeite.
Rebalancing helpt om van een staat van denken te gaan naar voelen en van voelen naar zijn. Door aanwezig te zijn in het lichaam - en niet te denken - wordt iedere ervaring in het lichaam een opening naar de innerlijke wereld.
 

De Rebalander als gids in een innerlijke ontdekkingreis

Rebalancing is geen medisch beroep en ook geen vorm van psychotherapie.
Het is niet speciaal gericht op ziekte of gezondheid, noch op het veranderen van de psyche. Rebalancing streeft er niet naar om de cliënt te veranderen of te verbeteren, Rebalancing ziet het lichaam als een uitdrukking van alles wat we geleerd of niet geleerd hebben in ons leven. In het lichaam kunnen we gebieden terugvinden waar we in contact zijn gebleven met onszelf en andere gebieden waar we ons hebben teruggetrokken.
Rebalancing helpt de cliënt om de buitenste beschermingslaag te ontspannen en bewustzijn te brengen in de diepere lagen. Fysieke of psychische problemen zijn openingen naar een dieper en meer essentieel niveau. Op die manier bekeken, zijn de reacties op het verleden een ingang naar het hier en nu. Ze worden niet opgelost op het niveau waar ze ontstaan, maar ze kunnen veranderen als we ruimer worden.
Om werkelijk te onderzoeken is het als Rebalancer nodig als een innerlijke ontdekkingsreiziger een liefdevolle nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Verder is een bereidheid nodig om naar binnen te gaan en zelfonderzoek te doen. We hebben daarvoor net als iedere vakman een techniek nodig, maar die techniek is niet het belangrijkste.

De oorsprong van Rebalancing

Rebalancing is ontstaan in het groei- en meditatiecentrum van de spirituele meester Osho. Deze heeft als geen ander herkend dat het lichaam de tempel is van de ziel, waar onze vrije natuurlijke aard in leeft. In de ashram van Osho waren veel lichaamswerkers en therapeuten die zich geïnspireerd voelden om vanuit hun expertise een synthese te maken van diverse richtingen. In Rebalancing komen technieken bijeen uit verschillende vormen van lichaamswerk, waaronder Rolfing, Alexander-techniek, Feldenkrais, Tragering, Cranio Sacraal-therapie en Bio-energetica.
De synthese van deze bijzondere vormen van lichaamswerk kreeg in de ashram een meditatieve benadering. Rebalancing richt zich eerder op ontdekking en bewustwording dan op verandering en verbetering van houding of gedrag. De meditatie en het ‘ja’ voor dat-wat-is gaven het lichaamswerk een verbreding en verdieping.
 
 
meer informatie is te vinden op www.rebalancing.nl

Mariska Gieskes
Praktijk voor Rebalancing®